Soo qaado nuqulka cutubkan:

Korinta Gabar: Waxa la filanayo in lala kulmo marka loo Tagayo Dhakhtarka

Soo qaado hawlaha buug gacmeedka:

Korinta Gabar: Buuggyaraha hawlaha

Soo qaado buuggacmeedka idil:

Korinta Gabar