Soo qaado nuqulka cutubkan:

Korinta Gabar: Saameynta Caafimaadka ee uu leeyahay Gudniinka Gabdhaha

Soo qaado hawlaha buug gacmeedka:

Korinta Gabar: Buuggyaraha hawlaha

Soo qaado buuggacmeedka idil:

Korinta Gabar