Soo qaado nuqulka cutubkan:

Korinta Gabar: Qaabab looga Qayb qaadan karo U doodista Lidka ku ah Gudniinka Gabdhaha

Soo qaado hawlaha buug gacmeedka:

Korinta Gabar: Buuggyaraha hawlaha

Soo qaado buuggacmeedka idil:

Korinta Gabar