Soo qaado nuqulka cutubkan:

Korinta Gabar: In si Wada jir ah aad uga hadashaan waxyaabaha ku saabsan Gudniinka Gabdhaha

Soo qaado hawlaha buug gacmeedka:

Korinta Gabar: Buuggyaraha hawlaha

Soo qaado buuggacmeedka idil:

Korinta Gabar