Soo qaado nuqulka cutubkan:

Korinta Gabar: Horudhac

Soo qaado hawlaha buug gacmeedka:

Korinta Gabar: Buuggyaraha hawlaha

Soo qaado buuggacmeedka idil:

Korinta Gabar