Soo qaado nuqulka cutubkan:

Korinta Gabar: Caadooyinka Bedelka ah ee Gelida Qaan gaarnimada

Soo qaado hawlaha buug gacmeedka:

Korinta Gabar: Buuggyaraha hawlaha

Soo qaado buuggacmeedka idil:

Korinta Gabar